De Japón a España desde la admiración y el respeto al flamenco

"El Cartero"

Cante, Guitarra y Palmas: Masanobu Takimoto

"10 Colores"

Cante: Yuka Imaeda, Keisuke Arita, Hiroki Takagishi, Makoto Abe y Takamitsu Ishizuka
Guitarra: Satoshi Matsumura, Eizo Tawara, Kazuyoshi Yagi, Takashi Suzuki y Jin Oki

"Una mañana en Bolivia"

Guitarra Flamenca: Jin Oki

"A new day to be seen"

Guitarra Flamenca: Jin Oki

"Anclaje"

Guitarra Flamenca: Takashi Suzuki
Cante: Takamitsu Ishizuka
Palmas y Zapateado: Yumi Otsuka y Koichi Yoshida
Segunda Guitarra: Jin Oki y Takamitsu Ishizuka

"El Canguro"

Guitarra Flamenca: Ryotaro Shibata

"Banco de Santiago"

Cante: Takamitsu Ishizuka
Guitarra : Jin Oki

"Guitarra Amarilla"

Cante, Guitarra y Palmas: Masato Wakabayashi